Sbor čítal pětadvacet členů a jeho prvním předsedou se stal učitel Siemon Karas. Dnes se k hasičům v obci hlásí necelá stovka lidí. Jednotka má ve výbavě tři vozidla. „Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 – M2R na podvozku MAN obec koupila od města Adamov. Vozidlo je sice staršího data výroby, ale je plně funkční. je navíc na terénním podvozku, což se hasičům hodí obzvlášť v zimních měsících,“ uvedl za hasiče z Okrouhlé náměstek starosty sboru Petr Kužel s tím, že jednotka má k dispozici ještě dopravní automobil Iveco a technický automobil Volkswagen W Transporter. V zásahové jednotce je v současné době dvacet hasičů.

Hasiči v Okrouhlé sídlí v nově postavené zbrojnici. Dokončená byla minulý rok a stojí u sportovního areálu za kulturním domem v horní části obce.

„V této budově je moderní prostorné zázemí, které využívá zásahová jednotka, ale také SDH ke své spolkové činnosti,“ podotkl náměstek starosty hasičského sboru Petr Kužel. Stavba zbrojnice přišla na více než devět milionů korun, ze kterých většinu činily dotace.

Členové spolku se podílejí na společenském a kulturním životě v obci. Hasiči pořádají tradiční ples, ostatkový průvod a pochovávání basy. Do jejich kalendáře patří také Memoriál Bohumila Andrlíka v požárním sportu a Branný závod mládeže v požárních hlídkách na Výletišti u Pazderny.

Mladí hasiči vyjíždějí na okresní hru Plamen. „Sportovní družstva mužů a žen absolvovala v minulosti seriál závodů Velké ceny Blanenska a Velké ceny Prostějovska. Momentálně dochází ke generační obměně a závodů se druhou sezonu nezúčastňujeme,“ dodal Kužel.

Hasičská jednotka z Okrouhlé zasahuje v průměru u dvacítky událostí ročně. Většinou se jedná o technické pomoci. Jednotka má předurčenost k výjezdům s autonomním externím defibrilátorem. „Za dobu vybavenosti tímto speciálním přístrojem se nám podařilo již několik úspěchů, z nichž největší z nich byla záchrana pětiletého chlapce se zástavou dechu,“ sdělil za SDH Okrouhlá Petr Kužel.