„Vypsali stanovy a zaslali je ke schválení Zemské radě do Brna. K práci ve sboru se v prvním roce upsaly téměř tři desítky lipoveckých obyvatel,“ upřesnil velitel zásahové jednotky Josef Strejček. První hasičské vybavení si nadšenci pořídili hned při založení spolku roku 1893. Jejich arzenál zahrnoval ruční stříkačky Berlovky a o rok později i ruční čtyřkolovou stříkačku. „V roce 1950 přikoupili hasičský vůz značky Mercedes-Benz, který na konci šedesátých let vystřídala Tatra 805. V osmdesátých letech ji nahradil hasičský vůz Avia. Od roku 2008 má lipovecká zásahová jednotka k dispozici automobilovou cisternu Škoda 706,“ podotkl Strejček s tím, před dvěma roky hasiči získali dopravní automobil Ford Transit.

Sbor dobrovolných hasičů v Lipovci za dobu své existence poskytl první pomoc ve více než čtyřech stech padesáti případech. Spolek se také zapojuje do mnoha kulturních a společenských akcí v obci. „Začátkem roku pořádáme ples, ve kterém se snažíme bujarý večer oživit vlastním vystoupením a originální tematickou výzdobou. Během velikonočních svátků s mladými hasiči udržujeme tradici hrkání po obci,“ vyjmenoval Josef Strejček.

V květnu má své místo lampionový průvod a zapálení vatry. V letních měsících zase hasiči pořádají akci s názvem Hasiči na grilu. „Kromě nejrůznějších pochoutek je vždy připraven program jak pro děti, tak i pro dospělé. Konec roku završujeme mikulášskou nadílkou a rozsvěcením vánočního stromu,“ dodal lipovecký hasič.

Nedílnou součástí sboru je sedmadvacet nadšených dětí. V Lipovci působí družstva mladších i starších hasičů, která dosahují na závodech vynikajících výsledků.

Hasiči si stavějí novou zbrojnici. V současnosti již na konci obce směrem k Rozstání stojí hrubá stavba. „Pomalu se přesouváme do fáze, kdy nás čekají omítky, elektroinstalace, vodoinstalace a další. Vše je však o penězích a rozpočtu obce. Snahou je získat prostředky přes vypsané dotace. Stará zbrojnice už nevyhovuje dnešním potřebám,“ uvedl velitel zásahové jednotky Josef Strejček.