Historie hasičského sboru v Borotíně se začala psát v roce 1889. Prvním předsedou spolku se stal Josef Ženatý, náčelníkem a jednatelem František Gregor. Sbor tehdy čítal ještě dalších sedm členů. V současnosti se k hasičům v Borotíně hlásí osmdesátka lidí, z toho čtyřicet mužů, dvacet žen a dvacet mladých nadějí včetně dorostenců. „Sbor užívá obecní zbrojnici a hasičský sklípek, který opravil a stará se o něj. Spolupráce s obcí je na té nejlepší úrovni a neustále se vylepšuje. Hasičská zbrojnice byla v posledních letech kompletně rekonstruována z peněz obce, Jihomoravského kraje a SDH,“ řekl starosta borotínských hasičů Libor Toul.

Sbor je nositelem vyznamenání za zásluhy a vlastní prapor, který mu věnovala obec v roce 2009 při příležitosti oslav 120. výročí založení.

Borotínští hasiči se věnují práci s mládeží. Ve sboru působí družstvo mladších a starších žáků. Jeho členové v okresních kolech hry Plamen pravidelně obsazují místa v horní polovině tabulky. Úspěšní jsou i dorostenci, kteří mají za sebou několik účastí na republikových šampionátech. V obci se pravidelně koná soutěž mladých hasičů v požárním útoku Borotínský pohár.

„Aktivní jsou i sportovní družstva mužů a žen. Družstvo žen dosahuje v okrskových požárních soutěžích vynikajících výsledků a několikrát se jako vítězné zúčastnilo okresního kola,“ zmínil starosta borotínských hasičů Libor Toul.

Do činnosti sboru spadajíi kulturní a společenské akce. Jeho členové pořádají tradiční ples, karneval, taneční zábavy nebo mikulášskou nadílku s ohňostrojem. Devítičlenná zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO V. Hasiči disponují auty Ford Transit a Volkswagen Transporter. Jejich chloubou je funkční koněspřežná stříkačka Hydrofor z roku 1900.