V počátcích se ke sboru hlásila třicítka členů. První ruční stříkačku, takzvanou koňku, si hasiči pořídili v roce 1900, o padesát let později do jejich výbavy přibyla stříkačka PS 8. „Velké oživení nastalo po roce 1998 po oslavě sta let založení sboru. Koupili jsmte tehdy zánovní stříkačku PS 12, začali pořádat hasičské závody. Vznikla také nová hasičská zbrojnice na hřišti, koupili jsme dopravní automobil a nové vybavení,“ shrnul Pavel Bartoš.

Ilustrační foto
Dělníci dokončují opravu mostu. Průjezdný bude v srpnu

Skoro každý čtvrtý je ve Křtěnově hasičem. Obec má asi 220 dvacet obyvatel a více než padesát z nich je členem sboru. „Jako asi ve většině menších obcí, tak i ve Křtěnově jsou hasiči neodmyslitelnou součástí života. Organizují či pomáhají při všech kulturních a společenských akcích,“ uvedl starosta Pavel Bartoš.

Tradiční je také hasičská soutěž Křtěnovská zástava, ve které jako zdroj vody pro týmy slouží místní potok. Dvacátého srpna se uskuteční již 20. ročník.

Hasiči využívají dvě budovy. Nová zbrojnice na hřišti slouží pro uskladnění techniky. V hasičské klubovně se zase konají různé akce.

„Loni jsme za přispění Jihomoravského kraje a ministerstva vnitra pořídili nový dopravní automobil pro přepravu devíti osob i s potřebným vybavením,“ upřesnil Pavel Bartoš. Členové jednotky se pravidelně účastní okrskového cvičení i závodů v okolí. Minulý rok křtěnovský sbor při příležitosti oslav 120. výročí založení obdržel stuhu za příkladnou práci a medaili za činnost.

Hasiči letos plánují pořídit si novou techniku. Jednotka získá přívěsný zásahový hasičský vozík a elektrocentrálu. Jihomoravský kraj na to přispěje částkou devadesát tisíc korun. Sbor chce pokračovat také ve zvelebování svého sídla. „Na opravách budov samozřejmě práce nikdy nekončí, takže nás v příštím roce zřejmě čeká výměna topení v klubovně,“ uvedl Pavel Bartoš.

Pouzdřanská step, Pálava
Státní podnik Lesy České republiky zlikvidoval chráněné motýly na Pálavě