Podobně jako jinde se k tomu místní obyvatelé odhodlali po sérii požárů, které zachvátily stavení. Sbor byl založen 17. února 1884. V té době čítal čtyřicet členů. „Sbor dostal od obce ruční kolovou stříkačku od firmy Hiller z Brna a šedesát metrů hadic. Peníze na nejnutnější vybavení získal sbírkou v obci. Pracovní oděv a čapku si musel každý člen pořídit vlastním nákladem,“ přiblížil starosta hasičů Pavel Sadílek. Dnes se k nim v obci hlásí devadesátka dospělých členů a čtyřicítka dětí.

Hasiči se v Rozseči nad Kunštátem podílejí na společenském a kulturním životě. V jejich režii se odehrávají tradiční akce. „Náš spolek pořádá tradiční ples, pouťovou zábavu a posezení. Letos připravujeme již osmnáctý ročník soutěže mužů nad pětatřicet let o Pohár starosty obce,“ popsal starosta hasičského sboru Pavel Sadílek.

V rámci spolku působí sportovní družstva mužů a žen, která se se střídavými úspěchy účastní hasičských soutěží v okolních obcích. Zásahová jednotka jednotka čítá patnáct členů. „V posledních letech vyjížděla minimálně. Většinou se jednalo o technickou pomoc při odklízení popadaných stromů,“ podotkl starosta sboru.

Hasiči sídlí ve zbrojnici v budově obecního úřadu. Sbor má k dispozici dopravní automobil Ford Transit s výbavou, stříkačky PS12 a Tohatsu, plovoucí čerpadlo. „Dále sbor vlastní plně funkční dvoukolovou stříkačku Stratílek z roku 1938, kterou si členové vlastními silami zrekonstruovali,“ dodal starosta SDH Rozseč nad Kunštátem.

Hasičský sbor se poslední tři roky intenzivně a úspěšně věnuje mládeži. „V současné době máme osmatřicet mladých hasičů ve věku od tří do šestnácti. Věnuje se jim šest vedoucích. Příprava probíhá od jara do podzimu,“ popsal starosta SDH Rozseč nad Kunštátem Pavel Sadílek. Mladí hasiči své získané dovednosti poměřují na soutěžích v okolních obcích.