Zakladatelem a prvním předsedou sboru byl kamenický mistr, statkář a starosta obce Emanuel Dvořák. První čtyřkolovou stříkačku, nářadí a další vybavení v ceně 920 zlatých hasiči získali o pět let později. Hasičské skladiště, dnešní zbrojnice, stojí v obci od roku 1908. Během první i druhé světové války došlo k útlumu činnosti sboru. Hasiči ve Křetíně se ale pokaždé opět sešli a činnost spolku obnovili. „ V meziválečném období sbor pořádal plesy, výlety, masopustní pochůzky, vinobraní nebo slavnosti svatého Floriána. V roce 1957 sbor získal nákladní automobil a garáž. Ta se v roce 1960 podařilo rozšířit. Významnou událostí pro obec Křetín i její obyvatele bylo svěcení zvonů, které se uskutečnilo v roce 1969. Tuto akci zajišťovali a zúčastnili se jí všichni členové sboru.,“ připomněla události z historie jednatelka sboru Dana Holasová.

Hasiči sídlí v nově opravené zbrojnici. Rekonstrukce sídla, na kterém se podílela obec a členové sboru, skončila nedávno. „ Došlo k rozšíření garáže, vybudování dílny, klubovny a sociálního zařízení. Součástí této akce byly i terénní úpravy okolí zbrojnice. V roce 2018 byla dobudována zasedací místnost v podkroví hasičské zbrojnice,“ popsala jednatelka křetínského sboru Dana Holasová.

Do výbavy spolku patří vozidlo CAS-25, stříkačka PPS-12, kalové čerpadlo a elektrocentrála. Z krajské dotace a z části obecních prostředků si hasiči pořídili osobní ochranné prostředky pro členy výjezdové jednotky – zásahové oděvy, obuv, přilby, rukavice a další. Ze svého pak hasiči zakoupili sedmadvacet vycházkových stejnokrojů.

Hasiči se také výrazně podílejí na společenském životě v obci a vyjíždějí k zásahům. „Při tom posledním jsme asistovali při transportu zavaleného lesního dělníka z nepřístupného terénu, což významně přispělo k záchraně jeho života,“ dodala Dana Holasová.

Před třemi roky spolek ze Křetína oslavil 130. výročí založení. Díky grantu od Jihomoravského kraje sbor pořídil upomínkové předměty, uspořádal výstavu fotografií a vydal brožuru. „U příležitosti 130. výročí byla členům sboru za jejich práci a aktivitu udělena hasičská vyznamenání. Sestra Františka Kolářová obdržela řád sv. Floriána za mimořádné výsledky,“ podotkla Dana Holasová.