Sbor v počátcích čítal šestnáct členů a jeho prvním náčelníkem se stal místní obchodník a hostinský Dominik Mátal.V prvních letech si hasiči pořídili nezbytnou výstroj a také koňskou ruční stříkačku včetně hadic. „V roce 1962-1963 byla postavena budova MNV, ve které je dosud umístěna garáž pro výbavu sboru. Stará budova hasičského skladiště byla předána místnímu JZD, které ji využívalo jako sklad nafty a olejů,“ popsal jednatel sboru Petr Blaha. Od roku 1975 sbor používá vozidlo Tatra 805, v roce 2012 k němu přibyl přepravní automobil Ford Transit. „Vybavení je dopravováno v přívěsném vozíku. V současnosti využívá sbor hasičskou zbrojnici v budově obce, pro spolkovou činnost užívá místnosti v budově obce,“ dodal Blaha.

Hasiči významnou měrou přispívají do společenského a kulturního dění v Sulíkově. Pořádají ostatky, pouťovou zábavu nebo mikulášskou nadílku.S ostatním spolky se podílejí na dalších tradičních akcích, jako jsou čarodějnice, dětský den nebo vinobraní a lampionový průvod. „V současné době spolupracujeme s obcí a pomáháme udržovat sportovní a výletní prostor, staráme se o údržbu techniky a požárních nádrží. Uskutečňujeme pravidelně sběr elektroodpadu, železného šrotu, papíru v obou částech obce. Podílíme se na akcích obce jako rozšiřování zeleně, údržbě veřejných ploch nebo na organizace při rozsvěcování vánočního stromu. Na oplátku obec velmi vstřícně spolupracuje se sborem při obnově a modernizaci techniky a bezplatně námk naší práci zapůjčuje vybavení,“ uvedl jednatel sboru Petr Blaha.

Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO V. V roce 2013 ji prověřil požár bývalého kravína v Petrově. Hasiči tehdy plnili cisterny vodou z obecní nádrže.

Hasiči se chtějí pustit do úprav zbrojnice. V plánu mají vybudování garáže. Nad ní by měly vzniknout klubovny, kde členové najdou zázemí a kde budou ukládat své dokumenty. „Dále bychom rádi prohloubili činnost mladých a zapojili je do naší práce, abychom si vychovali další pokračovatele hasičské činnosti,“ podotkl Petr Blaha. Zatím se práce s mládeží příliš nedaří, hasičům chybějí vedoucí.