Ještě téhož roku se hasičstvo rozrostlo o dalších čtrnáct občanů. V současnosti valchovský sbor čítá šedesátku aktivních členů, z toho sedm dětí. Hasiči mají své zázemí v klubovně v budově bývalé školy. Zbrojnice stojí hned vedle. „Zásahová jednotka je vybavena cisternou CAS K 25 Liaz, čerpadlem PPS 12 z roku 1972 a další potřebnou technikou, jako je motorová pila, elektrocentrála, dýchací a spojová technika a další vybavení,“ popsal starosta valchovského sboru Stanislav Veselý.

Areál bývalého podniku ČKD Blansko strojírny a. s.
Další dražba blanenských strojíren je zatím s otazníkem

Hasiči z Valchova si letos připomínají 125. výročí založení spolku. Pří té příležitosti sbor obdržel od republikového sdružení medaili Za mimořádné zásluhy. Zásahová jednotka čítá třináct členů. „V posledních letech zasahuje naše jednotka více po přírodních kalamitách jako odstraňování spadlých stromů na vozovkách, čištění vozovek, čerpání vody a podobně,“ uvedl starosta valchovského sboru Stanislav Veselý.

Hasiči ale pracují také pro obec. Tradiční je pořádání masopustního průvodu, stavění a kácení májky nebo pouťové akce. „Nezapomínáme ani na členy, kteří se dožívají významného životního výročí. Družstvo mužů se pravidelně zúčastňuje okrskového kola soutěže, kde dosahuje dobrých výsledků,“ podotkl Veselý.

Krápníková výzdoba Punkevních jeskyní v Moravském krasu.
Vyvolali ohromný ohlas. Absolon a spol. před 110 lety objevili Punkevní jeskyně

Sbor pouze trápí úbytek počtu mladých hasičů. Z dřívější dvacítky jich teď zbylo sedm. „Projevuje se generační problém, kdy mladí hasiči po ukončení školní docházky odchází a nová generace již neprojevuje zájem,“ dodal starosta sboru.

Velkým přáním valchovských hasičů je rozšíření vozového parku. K zásahovému vozidlu by rádi přidali ještě dopravní automobil. „Usnadnil by nám dopravu na soutěže mladých hasičů, ale také na různé akce, ať již soutěže dospělých a výročí sborů, pořádaných okolními sbory,“ posteskl si starosta Stanislav Veselý s tím, že sbor chce také dál vylepšovat svoji hasičskou klubovnu.