„Svolali tedy všechny místní svobodné muže, aby otázku probrali. Uvažováno o kroužku divadelním atd., až posléze za nejvýhodnější a svým účelem ostatním občanům nejvíce ku prospěchu jsoucí, navrženo založiti Sbor dobrovolných hasičů,“ píše se v obecní kronice.


Hasičský spolek v Újezdu byl založen v lednu roku 1923. Sbor čítal šestadvacet činných členů, kteří si výzbroj a výstroj museli platit sami z výtěžků z plesů, zábav a jiných akcí. „Novou čtyřkolovou jednoproudní stříkačku s příslušenstvím a dvě stě metrů hadic v ceně dvaadvacet a půl tisíce korun si sbor koupil až v roce 1925. O rok později byla v obci postavena první hasičská nádrž,“ upřesnil nynější starosta sboru Vladimír Tenora. Hasiči sídlí ve vlastní zbrojnici. V posledních pěti letech prošla zásadní rekonstrukcí vnitřních prostor. „Protože při sboru působí kolektiv mladých hasičů, byla v rámci zbrojnice zbudována zcela nová klubovna včetně příslušenství, kde se pravidelně scházejí od podzimu do jara,“ podotkl starosta. Zásahová jednotka má k dispozici dopravní automobil Fiat Ducato s příslušnou hasičskou výbavou a technický automobil Volkswagen Transporter. Sbor užívá také čerpadla PS8 z roku 1946 a PS12 se sportovní úpravou. „Naší chloubou je i koňská stříkačka z roku 1925,“ dodal Tenora.

Kromě modernizace zbrojnice se hasiči z Újezdu vrhli také na vybudování tréninkové dráhy a hřiště. Některé pomůcky k trénování požárního sportu mládeže, jako jsou bariéry, kladina, nebo elektronické terče, si členové sboru vyrobili sami. „A náš současný sen? Možná netypický, ale je to lodní kontejner. Potřebujeme totiž všechny ty věci někam uložit,“ svěřil se starosta Vladimír Tenora.

K hasičům se v Újezdu u Kunštátu hlásí také osmnáct dětí a sedm dorostenců, kterým se věnuje čtveřice vedoucích. „Práce s mládeží je u nás primární aktivitou. Pracujeme s dětmi sotva tříletými a končí to prací s teenagery,“ uvedl starosta sboru Vladimír Tenora.

A dodal: „Práce s mládeží je celoroční, od jara do podzimu probíhá příprava venku, od podzimu do jara pak v nové klubovně.“

Mladší i starší žáci z Újezdu letos ve hře Plamen obsadili páté místo. Členové sboru se věnují také komunitnímu životu v obci. Spolek je podepsaný pod většinou společenských a kulturních akcí od masopustního průvodu obcí, přes stavění máje a dětský den, až po oblíbený Country bál. Sportovní družstva mužů a žen z Újezdu u Kunštátu se také účastní okrskových soutěží.

„V letošním roce pomáhala naše zásahová jednotka při likvidaci požárů v lesních lokalitách, které vznikly v důsledku pálení větví po těžbě dřeva zasaženého kůrovcem,“ sdělil starosta Tenora.