Zbrojnice začala vznikat na návsi v roce 2004, protože stávající prostory, ve kterých měl sbor své zázemí, hasičům nevyhovovaly. Během tří let vyrostla v obci svépomocí členů sboru zbrojnice.

Tam mají uloženou techniku a navíc tak vznikl prostor pro pořádání kulturní a klubové činnosti sboru. Zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 2007 u příležitosti sto dvacátého výročí od založení sboru, který byl tehdy oceněn okresním sdružením hasičů medailí za zásluhy.

Kozlův hasičský počin: hlasujte zde