Při předávání ocenění si Borotínští odnesli čestné uznání za „Příkladné zapojení hasičů do chodu obce.“ Tamní hasiči si podobnou poctu zaslouží, bez jejich přispění by kulturní život obce byl o hodně chudší.