Během své více než stodvacetileté historie dobrovolníci vždy ochotně pomáhali, kde bylo potřeba a i dnes má sbor se svými čtyřiadevadesáti dospělými členy v obci velký význam. Dokládají to slova starosty Pamětic Jaroslava Staňka. „Sbor dobrovolných hasičů je v naší obci dominantní organizací, která nejen pomáhá, ale je také významným nositelem tradic,“ vysvětlil Staněk.

Hasiči v Paměticích totiž pravidelně organizují celou řadu kulturních akcí. „Pořádáme například masopustní průvod, pálení čarodějnic s taneční zábavou, hasičský ples, stavění a kácení máje či fotbalové utkání svobodných proti ženatým,“ uvedl starosta sboru František Fagulec.

Aby poměřili své síly s ostatními sbory, účastní se pamětičtí hasiči také soutěží v hasičském sportu. Jednu z nich – O pohár starosty obce a starosty sboru dobrovolných hasičů – také pamětičtí dobrovolníci sami pořádají.

Hasiči v Paměticích rovněž kladou velký důraz na výchovu mládeže. Kromě dospělých má sbor ve svých řadách také šestnáct mladých hasičů do osmnácti let, kteří rovněž zápolí při soutěžích. Za práci s mládeží, stejně jako za práci ve sboru, obdrželi pamětičtí hasiči od vedení okrsku Šebetov opakovaně čestné uznání.

Kromě sportovních a kulturních akcí hasiči v Paměticích samozřejmě nezapomínají na své hlavní poslání – pomoc při živelných katastrofách. „Zásahová jednotka, která je zřizována obcí a čítá devět členů, zasahuje hlavně v našem katastru. A to nejen při požárech, ale i při lokálních záplavách, které se udály v poslední době,“ popsal Fagulec.

ILONA DOBROVOLNÁ