Více než stoleté působení sboru bylo několikrát ohroženo, a to v období světových válek. V době té první musela část členů sboru narukovat do armády a mnozí už se nevrátili. Za druhé světové války museli hasiči z Ráječka svoji činnost výrazně utlumit, přesto se i nadále snažili kromě zasahování u požárů organizovat výcvik a přispět ke kultuře v obci.

Významným mezníkem v historii sboru je rok 1947, kdy vedle mužské části sboru vzniká i družstvo žen, jehož první velitelkou se stává Drahuška Musilová. Od té doby proslavilo ženské družstvo hasiče z Ráječka na mnoha závodech i vystoupeních.

Dnes má sbor ve svých řadách nejen dospělé, ale i děti. „Ve sboru máme osmdesát dospělých hasičů a jednadvacet dětí,“ uvedl místostarosta sboru Zdeněk Menšík.

Kromě boje s požáry a jinými živelnými katastrofami organizují ráječtí hasiči množství společenských, kulturních i jiných akcí. Už ve své historii pořádal sbor každoročně několik plesů, Martinskou zábavu, divadla či dožínky. A pravidelně pořádané akce nechybí ani dnes. „Každoročně připravujeme Josefskou zábavu a také hasičskou soutěž O pohár starosty Ráječka,“ vysvětlil Menšík. „Dvakrát do roka také organizujeme sběr železného šrotu,“ dodal.

Nejbližší akcí, na kterou se mohou obyvatelé Ráječka těšit, jsou oslavy 110. výročí založení sboru, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. července. Na programu je den otevřených dveří hasičské zbrojnice, ukázky historické i současné hasičské techniky, zábavné odpoledne pro děti nebo taneční zábava.

Významnost hasičského sboru potvrzuje i podpora ze strany obce. „Spolupráce s obcí je výborná,“ řekl starosta Ráječka Vít Rajtšlégr. „Podporujeme hasiče v jejich činnosti a poskytujeme jim i podporu technickou. Zrovna na oslavách o tomto víkendu budeme sboru předávat novou stříkačku, kterou jsme jim zakoupili. Před třemi lety jsme jim zase koupili hasičské auto,“ vysvětlil.

Ilona Dobrovolná