Další díly seriálu Hasiči naleznete ZDE

„Požární sbor byl založen počátkem roku 1881. Bezpros­tředním podnětem se stal teprve až velký požár, který vypukl 19. srpna 1880 v odpoledních hodinách v domku č. p. 45 u Marie Kubínové. V krátké době se rozšířil i na obě sousední stavení a úplně je zničil. Nebýt včasného zásahu hasičského sboru z Uhřic, lehla by tehdy popelem zřejmě celá vesnice. To přesvědčilo tehdejšího starostu obce Františka Kalandru i další členy obecní rady o nezbytnosti založení podobného sboru také v Cetkovicích,“ popisuje Dagmar Skryjová ve své knize Cetkovice včera a dnes. Obec pak musela prodat desítky měr žita a ovsa a část obecních pastvin, aby mohla založit sbor a koupit pro sbor první stříkačku, která je dodnes funkční.

Kroniky v téměř stotřicetileté historii Sboru dobrovolných hasičů v Cetkovicích zmiňují i žháře. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století totiž v obci vypuklo několik požárů, které někdo úmyslně založil. Vše ukazovalo na jistého nádeníka Jana Cápala. Po posledním požáru v roce 1901 se už některé horké hlavy v obci neudržely a Cápala zlynčovaly. Ten na následky zranění zemřel.

Takové dramatické situace už dnešní členové sboru nezažívají. Žijí více soutěžemi, údržbou své techniky či pořádáním různých akcí. „Naše jednotka má místní působnost, takže zasahujeme hlavně v obci, v průměru jednou dvakrát do roka. Pomáháme třeba při čištění potoka nebo při lesních požárech. Když je potřeba, tak zasahujeme i jinde v okolí. Asi nejnáročnější to bylo v sedmdesátých letech, kdy jsme pohásali hasit požár zámku ve Velkých Opatovicích,“ uvedl starosta sboru Josef Dufka.

Cetkovičtí hasiči pravidelně pořádají soutěž požárních družstev O pohár starosty, které se účastní hlavně sbory z Malé Hané. Nechybí také na různých soutěžích v okolí. „Většinou jsme dost úspěšní, spoustu těchto soutěží jsme vyhráli,“ doplnil Dufka. Hasiči také pravidelně organizují plesy či v létě tradiční zahradní slavnosti.

Cetkovický sbor má třiaosmdesát členů, z toho dvacet žen. „Bohužel momentálně nemáme žádné družstvo žáků. Ale snad se v budoucnu podaří sestavit,“ doufá starosta sboru.

Základní vybavení sboru tvoří Avia 30 a požární stříkačka PS 16. Podle Josefa Dufky to nynějším potřebám hasičů stačí. Do budoucna však uvažuje o pořízení nového požárního auta. Avii totiž sbor používá už od roku 1981. „Je sice po generálce, ale prostě už hodně pamatuje,“ dodal starosta Josef Dufka.

Vážení čtenáři, seriál Hasiči najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Blanenském deníku Rovnost