Galerie: Vyhlazovací koncentrační tábor v Chelmnu

Děti z lodžského ghetta. Skončily v plynových komorách v Chelmnu a v Osvětimi Po osvobození Polska v roce 1945 bylo objeveno i několik nákladních aut upravených jako pojízdné plynové komory. V podobném náklaďáku zahynuly i děti z Lidic a Ležáků Překládka deportovaných Židů do vagonů mířících do Chelmna Třídění majetku židovských obětí v Chelmnu v roce 1942 Židé z Německa, z Rakouska a z Prahy byli deportováni do lodžského ghetta, odkud zamířili do vyhlazovacého tábora Vězni koncentračního tábora v Chelmnu "Cikánský tábor" v lodžském židovském ghettu. V Chelmnu bylo do roku 1943 zplynováno na 5000 Romů Mordechaj (Michal či Michael) Podchlebnik. Jeden z mála vězňů, kterým se podařilo z tábora uprchnout Pohlednice napsaná jedním z vězňů koncetračního tábora SS velitel tábora Herbert Lange, po válce odsouzený za válečné zločiny Památník vyhlazovacího tábora v Chelmnu Pamětní deska na mýtině nedaleko tábora, kde docházelo ke spalování a pohřbívání obětí