Galerie: Vliv rodinné krize

Rodinná krize má na mentalitu dětí velký vliv Deprese Potíže s rozvody svých rodičů-seniorů mívají i jejich potomci, tedy děti a vnoučata… Rozvodů starších lidí v posledních letech přibývá. Každý jsme jiný, pro někoho je důležitější kariéra, pro jiného rodina. Když se člověk rozhoduje mezi těmito dvěma variantami, záleží na jeho subjektivním hledisku, čemu dá v životě přednost. Psychoterapie Psychoterapie