Galerie: Tvorba žáků prozářila chodby letovické umělecké školy