Galerie: Tři studie ukazují tři různé podoby silnice X43 přes Brno

Nadhledová vizualizace průtahu Bystrcí od Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt. Spojovací park na vizualizaci firmy knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf. Promenáda na Brněnské přehradě na vizualizaci firmy knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf. Letecký pohled na údolí Svratky na vizualizaci firmy knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf. Letecký pohled na Bystrc od jihu na vizualizaci firmy knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf. Letecký pohled na přístaviště na vizualizaci firmy knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf. Letecký pohled na Bosonohy na vizualizaci firmy knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf. Nadhledová vizualizace přístaviště z dílny kanceláře Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. Nadhledová vizualizace lokality Bosonohy z dílny kanceláře Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. Nadhledová vizualizace průtahem brněnskou Bystrcí z dílny kanceláře Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. Nadhledová vizualizace údolí Svratky z dílny kanceláře Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. Nadhledová vizualizace hlavního přístupu k Brněnské přehradě z dílny kanceláře Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. Vizualizace terminálu Přístavní z dílny kanceláře Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. Nadhledová vizualizace přístaviště od Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt. Údolí Svratky z nadhledu od Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt. Přístaviště z pohledu chodce od Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt. Nadhled nad Bosonohami od Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt. Ilustrace nové ulice v brněnské Bystrci od Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt.