Galerie: První krok k novému Mendláku. Před Albertem je pruhovaná plocha se stromy

Městský architekt Michal Sedláček. Nově upravené prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně. Nově upravené prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně. Nově upravené prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně. Nově upravené prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně. Nově upravené prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně. Nově upravené prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně. Nově upravené prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně. Poničená dlažba na prostranství před supermarketem Albert a v jeho okolí na Mendlově náměstí v Brně, stav z loňského roku. Poničená dlažba na prostranství před supermarketem Albert a v jeho okolí na Mendlově náměstí v Brně, stav z loňského roku. Poničená dlažba na prostranství před supermarketem Albert a v jeho okolí na Mendlově náměstí v Brně, stav z loňského roku. Poničená dlažba na prostranství před supermarketem Albert a v jeho okolí na Mendlově náměstí v Brně, stav z loňského roku. Poničená dlažba na prostranství před supermarketem Albert a v jeho okolí na Mendlově náměstí v Brně, stav z loňského roku. Poničená dlažba na prostranství před supermarketem Albert a v jeho okolí na Mendlově náměstí v Brně, stav z loňského roku. Budoucí podoba upraveného prostranství před supermarketem Albert na Mendlově náměstí v Brně.