Galerie: Příběhy 20. století: Anna Hadwigerová

Fotografie členů rodiny Hadwigerovy, nahoře vlevo Otec Wilhelm a sourozenci. Anna Hadwiger, dnes Michalski. Anna Hadwiger, která byla odvezena na Sibiř, kde strávila 8 let. Dům v Nýznerově kde se narodil pamětník. Dům dnes již nestojí. Nýznerovský vodopád, hostinec a mlýn - 1899. Rodina Hadwigerova v Nýznerově (prostřední řada-druhý zleva Rudolf Hadwiger). Rudolf Hadwiger na vojně v letech 1954-56. Rudolf Hadwiger, Nýznerov - leden 2010.