Galerie: Očkování

Vratislavské vánoční trhy na snímku z roku 2019 Vyhláška počítá s odškodněním za újmu, která vznikne v přesně určené době po aplikaci vakcíny Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh vyhlášky k už platnému zákonu o odškodnění za újmu způsobenou po povinném očkování. Pracuje zatím s deseti nemocemi, proti kterým se očkuje hlavně v dětském věku. O tom, zda bude mít poškozený na odškodnění nárok, rozhodne přímo ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška počítá s odškodněním za újmu, která vznikne v přesně určené době po aplikaci vakcíny. Povinné očkování podstupují obyvatelé ČR především v dětském věku. Jedná se o vakcíny proti dávivému kašli a záškrtu, tetanu, zarděnkám, žloutence typu B, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím, tuberkulóze, HIB a pneumokokovým nákazám