Galerie: Nad tratí v Adamově vykáceli stromy

Nad tratí v Adamově vykáceli stromy. Lesníci využili výluku. Rizikové kácení v proschlých svahových porostech. Nad tratí v Adamově vykáceli stromy. Lesníci využili výluku. Na snímku jedno z torz ponechané pro zvýšení biologické rozmanitosti. Nad tratí v Adamově vykáceli stromy. Lesníci využili výluku. Vyhnilý strom v kontrastu s bukovým přirozeným zmlazením. Nad tratí v Adamově vykáceli stromy. Lesníci využili výluku. Proschlé buky nad tratí. Nad tratí v Adamově vykáceli stromy. Lesníci využili výluku. Detail přirozeného zmlazení buku.