Galerie: Třídění odpadu ve Křtinách

Ve Křtinách zkoušejí novou koncepci třídění odpadů. Kromě kontejnerů na plasty, sklo, papír mohou lidé plasty a krabice od nápojů dávat do pytlů, které ke konci měsíce nechá vedení městyse z jednotlivých domácností hromadně svést. Ve Křtinách zkoušejí novou koncepci třídění odpadů. Kromě kontejnerů na plasty, sklo, papír mohou lidé plasty a krabice od nápojů dávat do pytlů, které ke konci měsíce nechá vedení městyse z jednotlivých domácností hromadně svést. Ve Křtinách zkoušejí novou koncepci třídění odpadů. Kromě kontejnerů na plasty, sklo, papír mohou lidé plasty a krabice od nápojů dávat do pytlů, které ke konci měsíce nechá vedení městyse z jednotlivých domácností hromadně svést. Ve Křtinách zkoušejí novou koncepci třídění odpadů. Kromě kontejnerů na plasty, sklo, papír mohou lidé plasty a krabice od nápojů dávat do pytlů, které ke konci měsíce nechá vedení městyse z jednotlivých domácností hromadně svést.