Galerie: Historický milíř už hoří. U Staré huti se usadili havíři