Galerie: Historický Kameňák potřebuje odvlhčit. Přednost před modelárnou dostala kovárna