1/1

Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách - ilustrační foto.

Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách - ilustrační foto.

Zdroj: archiv ŠLP Křtiny