Galerie: Archeopark Pavlov

Vlk z Pavlova. 3D model lebky objevené kostry zvířete na pravěkém nalezišti. Jihomoravští archeologové ji nalezli v roce 2014. Mikro CT patologickeho vlka, snímání se uskutečnilo ve spolupráci s Max Planckem v Lipsku. Se svolením T. Janoušek, S. Sázelová/ Archeopark Pavlov Archeologický výzkum na pravěkém nalezišti v místě stávajícího Archoparku Pavlov, 2014. Odborníci čistí hrudní část pozůstatků patologického vlka z období kultury lovců mamutů. Jeho unikátní lebka bude poprvé k vidění na nové výstavě v Archeoparku. Autor Celé muzeum je zahloubené do svahu. Zvenku jsou vidět pouze bílé betonové věže, které mají napodobovat okolní vápencové skály. Součástí expozice je i dotyková tabule, na které si mohou návštěvníci prohlédnout okolí archeoparku v paleolitu. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. U vstupu do Archeoparku Pavlov stojí květinový mamut. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Nejcennější součástí místní sbírky je mamutí skládka. Pomocí videomapingu se návštěvníkům zvýrazňují jednotlivé součásti kostry mamuta. Nejcennější součástí místní sbírky je mamutí skládka. Pomocí videomapingu se návštěvníkům zvýrazňují jednotlivé součásti kostry mamuta. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Expozice archeoparku je koncipovaná pro jednotlivce, u všech exponátů jsou informační tabulky. Další zajímavé informace ale lidé získají po připojení na místní intranet. Mimo představení života lovců mamutů je v parku k vidění i výstava fotografií rostlin z okolí. Mimo představení života lovců mamutů je v parku k vidění i výstava fotografií rostlin z okolí. V parku vystavují také repliku mamutího klu. Letos v říjnu zde ale mají výstavit originál. Mimo představení života lovců mamutů je v parku k vidění i výstava fotografií rostlin z okolí. Vstup do archeoparku střeží květinový mamut. Celé muzeum je zahloubené do svahu. Zvenku jsou vidět pouze bílé betonové věže, které mají napodobovat okolní vápencové skály.