1. seminář 17. dubna 2010 v době 8.30 – 16.00 hodin v sídle JmKFS Brno, Zámečnická 2, 601 73 Brno

2. seminář 24. dubna 2010 v době 8.30 – 16.00 hodin v sídle JmKFS Brno, Zámečnická 2, 601 73 Brno

1. cyklus školení 12. – 16. května 2010 internátní formou ve sportovním areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice

2.cyklus školení 23. – 27. června 2010 internátní formou ve sportovním areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice

závěrečné zkoušky 10. a 11. července 2010 internátní formou ve sport. areálu TJ Slavoj V. Pavlovice

Celkový poplatek za školení bude cca 7.000 – 8.000,– Kč a zahrnuje školné, studijní literaturu, úhradu za vystavení průkazu, ubytování a celodenní stravování ve V. Pavlovicích.

Zájemci o školení zasílejte přihlášky písemně na adresu JmKFS Brno – trenérská rada, Zámečnická 2, 601 73 Brno nebo mailem na adresu: sekretar@jmkfs.cz.. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, kontaktní telefon a e-mail. Bližší informce o školení na TČ 542 212 886 nebo 731 452 701 – pan Nádeníček.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 15.března 2010.

Školení nových trenérů fotbalu k získání LICENCE „C“ a doškolení trenérů fotbalu, kterým skončila platnost průkazu k 31. 12. 2009.

SOBOTA 27. února 2010 od 8:00 hodin, Sportovní hala TJ ČKD Blansko, ulice Údolní 10 v Blansku

Obuv do haly s sebou, celkový poplatek 350,– Kč (průkaz, literatura, oběd).

Podmínky k přihlášce:

Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 2. 2010 písemně, e-mailovou formou či telefonicky .

OFS Blansko, Rožmitálova 40

678 01 Blansko, Tel: 516 833 231, 776 620 767, E-mail: fotbalbk@seznam.cz, jiri.sychra@centrum.cz

www.ofsblansko.cz

Dále uhradit poplatek v celkové výši 350,– Kč převodem na účet OFS Blansko: KB 1831631/0100 var. symbol 7 nebo osobně na sekretariátu OFS Blansko proti potvrzení, taktéž nejpozději do 15. 2. 2010.

Po závazném přihlášení si 27. února 2010 každý účastník přinese 1 x fotografii (rozměr na občanský průkaz).