Jde o 99 trenérů, kterým k 31. 12. 2009 končí platnost průkazu.

Podmínky k přihlášce:

Přihlásit se můžete nejpozději do 30. 11. 2009 písemně, e-mailovou formou či telefonicky na: OFS Blansko, Rožmitálova 40, 678 01 Blansko

Tel: 516 833 230, 776 620 767

E-mail: fotbalbk@seznam.cz, jiri.sychra@centrum.cz

www.ofsblansko.cz

Dále je nutné uhradit poplatek v celkové výši 350,– Kč převodem na účet OFS Blansko: KB 1831631/0100 var. symbol 7 nebo osobně na sekretariátu OFS Blansko proti potvrzení, taktéž nejpozději do 30. 11. 2009.

Po závazném přihlášení si 12. prosince 2009 každý účastník přinese 1 x fotografii (rozměr na občanský průkaz).

Okresní fotbalová soutěž