Co pro vás znamená zvolení za místopředsedu pro Moravu?

Zejména velkou odpovědnost a závazek nejen těm, co mě volili, i těm, co mě nevolili. Jak jsem ale opakovaně říkal už před volbami, podstatné je navolit funkční tým a to se dle mého názoru podařilo, pochopitelně včetně klíčové osoby předsedy. Čeká nás teď spousta práce, na kterou se však zároveň všichni těšíme.

Ředitel třetiligového fotbalového klubu Slovan Rosice Petr Čejka.
Rosice mají jasno, Fousek je ztělesnění důvěryhodnosti, říká o volbách Čejka

Vaše výhra byla jednoznačná, čekal jste takový náskok?

Snad kromě pěti moravských delegátů jsem hovořil se všemi a vnímal, že podporu mám velkou. Převedeno do čísel se mohla pohybovat kolem čtyřiceti hlasů, což se ve volbách i potvrdilo. Všem bych chtěl ještě jednou poděkovat, že sdíleli filozofii nejen mou, ale i kolegů Nezvala, Kristýna a Zimy, kteří byli do výkonného výboru asociace zvoleni rovněž. Moravská komora by tak po dlouhé době skutečně měla opět táhnout za jeden provaz.

Máte blízko k Petru Fouskovi, takže očekáváte ideální spolupráci s novým předsedou?

Očekávám konstruktivní spolupráci nejen s předsedou, kterého skutečně znám asi patnáct let, ale i s dalšími členy výkonného výboru, ať už z moravské komory, tak i s ostatními.

Jak obecně vidíte výsledky voleb, uleví se českému fotbalu?

Výsledky voleb vnímám velice pozitivně. Na nás zvolených teď je, abychom důvěru delegátů nezklamali. Máme ideální šanci náš fotbal někam posunout a nesmíme ji promarnit.

Jihomoravský předseda Vladimír Kristýn použil slova, že obrodný proud má ve výkonném výboru většinu. Vidíte to stejně?

Stoprocentně. Pokud začneme u naší moravské komory, mohli jsme ovlivnit volbu předsedy, což jsme ovlivnili velmi výrazně a dodali Petru Fouskovi padesát pět hlasů. Na další čtyři místa volená moravskými delegáty byli rovněž navoleni lidé smýšlející proreformně. Zároveň jsem moc rád, že důležitost těchto voleb pochopila i značná část české komory, a to hlavně zásluhou Vládi Šmicera a Fevoluce, což se přetavilo jak v dalších jedenapadesát hlasů pro Fouska, tak i ve zvolení Rudy Řepky a Tomáše Neumanna za členy za české okresy. S oběma mám vynikající vztahy.

Kontroverze vzbuzují především místopředseda za Čechy Jan Richter a předseda Řídící komise za Čechy Martin Drobný. Co říkáte na jejich zvolení?

Honzu Richtera znám z našeho společného ročního působení v odvolací komisi, tykáme si. Žádné problémy s ním nemám, na druhou stranu vnímám, z jakého spektra se rekrutovali jeho voliči. Naopak pana Drobného neznám, maximálně tak ze zpráv revizní a kontrolní komise. (úsměv) Každý delegát má právo volit toho, koho uzná za vhodné a všichni musíme volbu respektovat.

Myslíte si, že česká komora nestojí o změnu ve fotbalovém prostředí tolik jako moravská?

Až donedávna nestála drtivá většina české komory o nějaké změny vůbec. Buďme tak rádi, že dnes už se i zde našlo, z mého pohledu až neuvěřitelné množství, zhruba padesáti delegátů, kteří změny chtějí. Ostatně, byli na valné hromadě i významně slyšet, zejména u projednávání zpráv o hospodaření.

Můžete vzhledem k většímu názorovému souznění ve výkonném výboru snáze prosazovat reformy?

Jsem přesvědčen o tom, že ano. Všichni, nebo minimálně skoro všichni, jsme tam kvůli fotbalu, ne kvůli osobním zájmům.

Co vidíte jako první úkol nového výkonného výboru?

Hned v úterý máme první pracovní zasedání, na kterém by se měly vytyčit priority. Vše v této době pochopitelně směřuje k Euru, zároveň je ale třeba okamžitě začít nastavovat systémové změny a zaměřit se na chod sekretariátu, který byl v plné nahotě odhalen v žalostné organizaci valné hromady.

V roli předsedy Řídící komise pro Moravu pokračuje Pavel Nezval. Je podle vás správná volba?

Pavel Nezval nakonec ani neměl protikandidáta a zvolen byl aklamací, při níž nikdo nebyl proti a jen tři volitelé se zdrželi. Dalších dvacet osm delegátů si tak myslí, že funkci předsedy Řídící komise pro Moravu vykonává dobře. A myslím si to i já.

Valnou hromadu provázela i ostrá vyjádření některých řečníků. Přesahovala podle vás únosnou mez?

Pokud odhlédneme od pana Mulače, který spíš pracoval na svém PR, nemyslím si, že by některé vyjádření bylo přes čáru. Naopak jsem rád, že po mnoha letech probíhala na valné hromadě živá diskuze. Spoustě delegátů konečně přestalo být jedno, jak svaz hospodaří, materiály si před valnou hromadou prostudovali a měli zároveň odvahu své dotazy a připomínky veřejně vznést. Tak by to v civilizované společnosti mělo probíhat.

Předseda JmKFS Vladimír Kristýn.
Ve fotbale skončila doba temna, říká nový člen výkonného výboru asociace Kristýn

Jak budete stíhat pracovní povinnosti s fotbalovou funkcí?

Už teď tvořila fotbalová náplň zhruba třetinu mých pracovních povinností. Tyto kauzy teď musím z důvodu střetu zájmů opustit a předat, takže by se nic tak zásadního měnit nemělo, tato fotbalová náplň bude nově jen směřována výhradně ve prospěch FAČR a všech jeho členů. Jako advokát si dokáži čas zorganizovat tak, aby fotbal byl prioritou.