Už v prvním kole ho volilo všech 34 delegátů, z účasti se omluvily pouze čtyři kluby – Lažánky, Olomučany, Sloup a Voděrady.

Staronový předseda vnímá také na okresních úrovních snahy o proměnu fotbalu, kterým poslední dobou hýbou aféry. „Otevřel se prostor pro lidi v klubech, kteří mají chuť ke změně, což se v Blansku přínosně projevuje v komisi mládeže, do které se zapojili lidé z klubu Žijeme hrou. Vidím na nich entuziasmus něco změnit. Také v komisi rozhodčích nastupuje mladá generace rozhodčích a jejich zájem velmi vítám, funkcionářská práce se posune od starších lidí na nové,“ uvedl Kristýn.

Do výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Blansko volili delegáti šest členů z deseti kandidátů navržených kluby. Už po prvním kole bylo jasno.

V nastávajícím čtyřletém volebním období bude výbor pracovat ve složení: Jaroslav Čechman, Jaroslav Grégr, Jaromír Janíček, Marcel Mokrý, Milan Strya a Stanislav Šindelka.

Do revizní komise svaz volil tři členy a kluby navrhly také tři kandidáty, kteří už v prvním kole obdrželi nadpoloviční většinu hlasů. Předsedou se stal Jiří Němec a členy revizní komise Petr Horák s Radkem Mánkem.