„Pochopitelně budeme testovat i zbytek klientů, kterých je na tomto oddělení devětatřicet,“ sdělil Jiří Kos z krajské hygienické stanice.

Jeden pozitivní případ se také prokázal u personálu. „Dnes budou kompletně hotové testy personálu, aby se vědělo, kdo tam může fungovat a kdo ne,“ doplnil Jiří Kos.

V humpoleckém domově nastavili spolu s hygienou taková epidemiologická opatření, aby maximálně chránili zdraví klientů. V domově mimo jiné zastavili nástup nových klientů. Zaměstnanci v ostatních provozech pracují v obvyklém režimu, byli o situaci informováni, stejně jako rodiny klientů z provozu Lužická. Zákaz návštěv se však vztahuje na všechna pracoviště domova, tedy i na pracoviště Máchova.

Zaměstnanci jednotlivých pracovišť se v rámci předepsaných směn nepotkávají.

Zdravotní stav většiny klientů domova je dobrý, nemoc probíhá s mírnými až zanedbatelnými příznaky, pouze dvě klientky musely být hospitalizovány.

„Podle informací, které mám, není průběh onemocnění u klientů nikterak dramatický,“ informoval ředitel Domova pro seniory Humpolec Petr Vaněk.