Na jaře jsme pro vás připravili stream z Krmelce, který i nám pomohl z letargie, kterou první vlna koronaviru přinesla. Letní sezóna naštěstí mohla proběhnout víceméně v původní podobě, i když jsme při tom všem bedlivě sledovali, jak se epidemiologická situace v Evropě mění a zhoršuje. V říjnu jsme znovu zavřeli. A i navzdory předvánočnímu zážehu v podobě vánočního jarmarku a několika streamů zůstáváme už skoro rok napjatí, jak to bude dál.

Dobrou zprávou je, že Unijazz Boskovice má stabilní základnu členů, kteří pravidelně posílají měsíční příspěvky, a to i v době, kdy se v Prostoru zdánlivě nic neděje. Získali jsme také štědré a milé dary prostřednictvím podzimní kampaně na Darujme. Neméně radostné pro nás je, že jsme byli vyslyšeni i v žádosti v rámci programu Covid – Kultura. Zatím se tedy nemusíme obávat, že bychom Prostor zavírali z finančních důvodů. Co nám občas dochází, je entuziasmus, nadšení, energie a víra v to, že co plánujeme, budeme moct brzy i uspořádat. Představovat si žijící Prostor s kulturou, kafem i komunitou je totiž čím dál víc podobné snu nebo vzpomínce.

Přesto neztrácíme naději ani čas – výkonný výbor se schází na virtuálních poradách a řeší podstatné otázky, na jejichž zodpovězení nebyl za ostrého provozu čas ani energie. Snažíme se, aby až se brány Prostoru zase otevřou, bylo všechno připraveno na důstojné fungování. V tom všem nám nejvíc pomáhá váš zájem, vaše těšení a podpora. Kdybychom podobnou zábavu dělali jen sami pro sebe, nejspíš už to vzdáme nebo aspoň slevíme z ambiciózních plánů. Ale kvůli tomu, co už jsme s vámi v Prostoru zažili a kvůli tomu, co všechno v něm ještě zažijeme, jakmile to bude možné, jsme přesvědčeni, že Prostor do Boskovic patří.

Děkujeme vám za podporu a přejeme vám dostatek sil a naděje do všeho, co rok 2021 přinese. Těšíme se na viděnou a máme vás rádi!

Kristýna Znamenáčková

za tým Prostoru