Naši školu reprezentovali tři žáci z pěveckého oddělení, kteří soutěžili ve druhé kategorii, 9- 10 let. Vedlo se jim opravdu velmi dobře v tak velké konkurenci. Denis Grenar získal 1.místo a Ellen Šnajdrová čestné uznání. Oba pod vedením p.uč. Hany Korčákové. Dále Jonáš Zouhar získal také čestné uznání pod vedenim p.uč. Kateřiny Javorské.

Denisek si také večer zazpíval na koncertě vítězů v sále Reduty v Olomouci. Pro děti to byl opravdu velký zážitek ať už na soutěži nebo večer na koncertě, kde mohly slyšet i starší a dospělé zpěváky.

Děkujeme za klavírní spolupráci p.uč. Kateřině Javorské a těšíme se na další soutěže v roce 2023.

Hana Korčáková