Pestrý program pokračoval. „V odpoledních hodinách jsme se rozdělili do skupin a navštívili jsme další muzea v Praze," doplňuje paní učitelka Kateřina Veselá. Právě skupina paní učitelky Veselé a Katky Javorské navštívila Týnský chrám i s prohlídkou věže. Na Staroměstském náměstí děti zhlédly Pomník Jana Husa, Mariánský sloup, 28 křížů a viděly pohybující se orloj i s apoštoly.

Další skupina v čele s Hanou Korčákovou a Kristýnou Kavínovou navštívila interaktivní světelnou výstavu Lumia, jejíž součástí bylo i zrcadlové bludiště, takže bylo o legraci postaráno. Děti s paní učitelkou Katkou Mašovou a Miladou Andrášiovou prozkoumaly Muzeum Bedřicha Smetany. Dozvěděli se tak nové zajímavosti nad rámec výuky.

Zatímco hudebníci byli v Rudolfinu, výtvarníci zašli na celý den do Národního muzea. Nejenže prošli různé výstavy jako pravěk a evoluce, ale také kreslili minerály, zejména krystaly, které pak vystavili v ZUŠ. Navštívili kupoli Národního muzea, odkud je krásný výhled nejen na Václavské náměstí, ale na velkou část starobylé Prahy. Někteří si dokonce připlatili, aby pokochali své fotografické oko na výstavě Czech Press Photo.

Všechny vstupenky na všechny programy byly žákům hrazeny žákům z projektu OPJAK (Operační program Jan Amos Komenský)

„Zážitky napříč skupinami byly jen pozitivní, zpětné vazby od rodičů a dětí taktéž, tudíž nic nebrání tomu, abychom podobnou akci uspořádali i v příštím školním roce. Nechť dětem společné zážitky vydrží nejen v paměti, ale také v srdci," zakončuje Veselá.