Týdenní pobyt včetně vstupenek, jízdného apod. byl díky dotaci pro žáky zdarma. Po školním roce poznamenaném koronavirovými opatřeními a distanční výukou šlo také o možnost kompenzovat dopady dlouhodobého uzavření škol.

 Ve spolupráci se společností Věda nás baví o.p.s realizovala Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 celkem šest turnusů týdenních Letních vzdělávacích kempů, kterých se postupně zúčastnilo 90 dětí pod vedením 11 pedagogů.

Zájem byl i letos velký a nabídnuté termíny byly zaplněny přihlášenými účastníky ještě před koncem školního roku. Program zahrnoval výlety, exkurze, pokusy, hry a soutěže. Denně bylo zajištěno také stravování ve formě oběda i svačin. Vedoucími táborů byli pedagogičtí pracovníci školy.

Aktivita se setkala s velmi kladným ohlasem ze strany dětí i rodičů. Věříme, že se podobné projekty podaří realizovat i do budoucna a prázdninové vzdělávací tábory na „Salmovce“ se stanou tradiční součástí náplně volného času dětí.

Josef Škvařil

ředitel  ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17