Každý žák přečetl neznámý text před zraky samotného rytíře, přičemž inspirací všem byla Moje první čítanka z pera Jiřího Žáčka.  "Šli jsme do knihovny na pasování a cestou pršelo. Přivolali jsme rytíře a slíbili jsme mu, že se ke knížkám budeme chovat hezky a budeme je chránit. Pak jsme četli z knížky Moje první čítanka. Na začátku jsme se trochu báli a styděli, ale nakonec jsme to všichni zvládli. Potom nás pasoval na čtenáře a stres už jsme neměli. Na památku jsme dostali diplom a knížku O klokanovi ze šuplíku. Ve škole nás čekalo překvapení a rytířská hostina – muffiny.Moc se nám to líbilo a jsme rádi, že nám to nezrušili a mohli jsme si to užít," hodnotí žák druhé třídy tento den. V upomínku na tento den si „noví mladí čtenáři“ odnesli pamětní diplom a poklad nejcennější - knížku. 

Inovujeme stále a rádi. Letos poprvé byla na naší škole nově zařazena půlená hodina hravého čtení v prvních ročnících. Kromě třídních učitelek se dětem věnuje i speciální pedagožka, která se je snaží zábavným způsobem motivovat ke čtení. Čtení hrou jistě přispěje k tomu, aby i letošní prvňáčci mohli na konci školního roku úspěšně složit svůj čtenářský slib.

O návaznost v dalších ročnících se starají i ostatní paní učitelky prvního stupně. Cestování mezi písmenky dětem zpříjemňují pestrými úkoly z čítanek, patří k nim Lístečkové úkoly, Cesta na ostrov čtenářů a Cesta na barevnou planetu čtenářů. Děti si mohou vybrat např. svoji budoucí profesi (básník, malíř, učitel,…) a dle svých představ i schopností úkol kreativně realizovat. Najdou se i tací, kteří s chutí a elánem splní všechny profese najednou. Budována je zde především dětská fantazie a kolektivismus, protože druzí mají kde načerpat mnoho cenných a zajímavých informací.

Tradicí se již staly v některých třídách také besedy o přečtených knížkách, které jsou organizovány zpravidla jednou za měsíc. S pomocí čtenářských listů a deníků, vyzdobených autorskými ilustracemi pak děti o přečteném vyprávějí a učí se popustit uzdu vzájemné diskusi, která je velkým přínosem později i v dalších oborech. Motivováni kamarády si děti půjčují knihy mezi sebou nebo využijí nabídku a možnosti místní školní knihovny, jejíž služby jsou žactvu k dispozici každé pondělí. Vše vrcholí četnými a zajímavými akcemi Městské knihovny Blansko, nevyjímaje odborné nabídky a profesionální přístup knihovnic k žákům jednotlivých ročníků.

O tom, že besedy nejsou přežitkem, svědčí beseda z loňského roku, připravená pro žáky starší 5. ročníku spisovatelkou Petrou Dvořákovou, která je poutavou formou nechala nahlédnout do světa vzniku knížek. Taková beseda vyvolává i řadu dotazů, které paní spisovatelka samozřejmě zodpověděla a jako malý bonus přidala možnost zakoupení knih s vlastním podpisem. Tradičním se stává též autorské dotvoření příběhu podle fantazie každého z přítomných, včetně obohacení žákovskými komiksovými příběhy.

Máme radost, když děti prožívají s knihou různá dobrodružství a těší se na nové zážitky nebo nedočkavě hltají knihu až k samému rozuzlení. Jako pedagogy nás vůbec nepřekvapuje, když někdo neodolá a „tajně“ si čte v hodině pod lavicí… A proč by ne, když čtení je radost.Naším přáním je, aby se z dětí stali dychtiví objevovatelé krásných i zajímavých knížek.

Irena Čepová