Kulturní a společenská akce Letokruhu - střediska volného času Letovice uspořádalo letos již sedmý ročník výtvarné soutěže na téma Tajemné místo v okolí mého bydliště. Jednalo se o výtvarnou soutěž pro všechny děti a mládež se zaměřením na město Letovice a okolí, na jeho historii i současnost, na přírodní a jiné zajímavosti Letovic, která podporuje dětí v tvůrčích aktivitách a schopnosti nacházet souvislosti mezi obory a napomáhá k budování vztahu k místu, kde žijí. Účastníci mohli využít ke své tvorbě různé techniky, například malbu, kresbu, grafiku, fotografii, prostorové ztvárnění či řemeslné zpracování.

Výstavu jsme otevřeli vernisáží s předáním cen v prostorách Městské knihovny v Letovicích ve středu 2. 3. 2022 a potrvá do 18. 3. Vernisáž byla zahájena kulturním vystoupením pěveckého sboru Carmina Základní umělecké školy Letovice pod vedením paní učitelky Marie Nečasové.

V letošním ročníku jsme obdrželi 142 výtvarných děl od dětí z blízkého i širšího okolí. Vzhledem k omezeným výstavním prostorám a nastaveným kritériím hodnocení (důsledně jsme dbali na dodržení tématu, vystižení atmosféry a kvalitu výtvarné techniky) bylo vystaveno jen několik desítek děl. Vyhodnocení proběhlo ve třech kategoriích (1. MŠ, 2. 1. st. ZŠ, 3. 2. st. ZŠ) a na vítězové obdrželi věcné ceny, na které přispělo město Letovice. Vítězná díla vybírala tříčlenná porota složená ze zaměstnankyň Letokruhu a Základní umělecké školy Letovice. Děkujeme všem účastníkům soutěže za zaslaná díla.

Výběr z výtvarných děl si můžete v knihovně prohlédnout do pátku 18. března. Jste srdečně zváni.

Petra Pernicová

Letokruh - středisko volného času Letovice