První písemná zmínka o hasičích v Ostrově je datována ke dni 13. května 1888, kdy přinesl pan Karel Poneš, mlynář, ku mladšímu učiteli p. Kornelu Grimovi písemnou prosbu, aby on, jakožto člen sboru jedovnického, byl ku zřízení hasičského sboru nápomocen. Tento ochotně vyhověv, napsal žádost ku Slavnému obecnímu výboru. Žádost tuto osmnácte mužů, kteří byli ochotni za činné členy přistoupiti. Obecní výbor blahovolně vyhověl a přál si, by se jemu předložily stanovy. Až byli tyto panem učitelem Müllerem sepsány, svolána byla ustavující schůze sboru na den 27. května 1888 na obecní dům. Potom byly stanovy předloženy obecnímu výboru, který je v sedění dne 3. června 1888 schválil. Jejich schválení podepsali členové výboru obecního. Poté byly prostřednictvím c. a k. hejtmanství v Boskovicích zaslány k úřednímu schválení. Dne 3. června se koná sbírka ve prospěch sboru, z niž zakoupeno nejdůležitější pro začátek a 21. října 1888 vstoupil sbor v činnost. (Doslovný opis s knihy pamětní)

Oslavy 135. výročí založení SDH Ostrov u Macochy se konaly ve dnech 11. srpna a 12. srpna 2023. První den se uskutečnila slavnostní schůze, na které byla zhodnocena činnost sboru a zásahové jednotky. Během programu bylo také některým členům předáno ocenění za jejich dosavadní práci ve sboru. Schůzi navštívili nejen zástupci jednotlivých sborů okrsku Jedovnice, do kterého patří i SDH Ostrov u Macochy, ale také členové našeho družebního sboru z Ostrožské Nové Vsi, místostarosta Ostrova u Macochy, starostka KSH Jihomoravského kraje, starosta OSH Blansko a člen výkonného výboru OSH Blansko.

Korálovec bukový
Houby, které nenajde amatérský houbař možná ani jednou za život. Podívejte se

Druhý den byla v místním kostele svaté Maří Magdaleny sloužena mše, po které proběhlo žehnání nového dopravního automobilu, který využívá zásahová jednotka při jejich práci a na výjezdech. Odpoledne prošel obci slavnostní průvod, kde bylo možné zahlédnout nejen hasiče v uniformách, ale také historickou a současnou hasičskou techniku. Hlavní program oslav pak začal ve 14 hodin v hasičském areálu „NA TRATI“ vystoupením mažoretek ZUZUNEK. Jejich jedinečné vystoupení, které předvedli, bylo připraveno speciálně na právě probíhající oslavy SDH.

Poté už následovaly ukázky hasičů. Jako první bylo možné shlédnou historickou koňskou stříkačku z SDH Vilémovice. Následovalo vyprošťování zraněné osoby u dopravní nehody jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Jedovnic. Třetí ukázkou bylo používání bezpilotního systému v podání HZS JHM - ÚO Vyškov. Své lezecké dovednosti a umění představili zástupci HZS Blansko pří záchraně osob z výšky. U poslední ukázky se pak představili členové místní JSDH, kteří se svou technikou předvedli hašení hořícího automobilu. Celé oslavy sboru dobrovolných hasičů z Ostrova u Macochy byly zakončeny ve večerních hodinách, kdy k tanci a poslechu všem přítomným zahrála skupina STYL PETROVICE.

Dětem na Vyškovsku šlehaly ohnivé plameny z ruky. Tábor plný kouzel vyšel skvěle
Dětem u Krasu šlehaly ohnivé plameny z ruky. Tábor plný kouzel vyšel skvěle

K příležitosti 135. výročí SDH Ostrov u Macochy byla ve dnech 21. 7. 2023 – 6. 8. 2023 instalována v místním informačním středisku výstava HASIČSKÉ HISTORIE.