Letošní akce byla proti loňsku jiná nejen tématem, ale i přísnějšími hygienickými pravidly, jež současná situace bohužel vyžadovala. Všichni účastníci je ale poctivě dodržovali. Možná tomu tak bylo i proto, že to byla první větší akce po uvolnění opatření, za což jsme byli opravdu rádi, neboť jsme čekali do posledních dnů, zda vůbec budeme moci Pohádkový den uspořádat.

Na začátku všechny děti dostaly v přijímací kanceláři svůj pohádkový průkaz, kam dostávaly razítka za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích, kde na ně čekalo šest pohádkových bytostí. Se sněhuláčkem se vydaly na cestu ledovými kry, princeznu zachránily od obludy, u indiánky zase vyzkoušely svou odvahu, s čarodějem se pro změnu naučily uvařit několik lektvarů, Červená Karkulka děti naučila poznávat zvířátka z lesa a poslední stanoviště jsme věnovaly jedné z dovedností mladých hasičů, a to vázání uzlů. Po splnění všech úkolů se děti vydaly na výpravu do lesa, kde jim pohádkové bytosti zkontrolovaly vyplněné průkazy, a pak děti čekalo hledání pokladu. Ten byl úspěšně nalezen a děti si obrovský poklad v podobě sladkostí, za které patří velký dík obci a panu starostovi, spravedlivě rozdělily.

Diana Veselá

kronikářka SDH Valchov