Téma „čtyřdenního setkání na paličkování bylo “gotická okna“. Podvinky (pro neznalé – předlohy, na kterých se paličkuje) připravila Ilona Pešová, která byla také jednou z organizátorek setkání. Spolu s ní se o krajkářky vzorně staraly Irena Štaffová, Jarka a Zdena Hlouškovy. Na setkání převládaly krajkářky z Jaroměřic, k nim se přidaly další – z Jevíčka, Boskovic, Blanska, Borotína, Seče u Chrudimi, Benešova, Velkých Opatovic, Lhoty Rapotiny, Úsobrna a Doubravice nad Svitavou. I když hlavní činností bylo paličkování, nezapomnělo se ani na jiné aktivity jako masáže, hraní karet, soutěž o ceny na písmeno P, vycházka centrem vesnice a pro všechny přítomné velmi zajímavý jaroměřický kvíz.

A že nezáleží na věku, ale hlavně na zručnosti a chuti vytvořit něco krásného svědčí to, že nejmladší krajkářce bylo sedm let a té nejstarší téměř osmdesát. Práce šla všem od ruky radost pohledět. Přesvědčit se o tom můžete na podzim letošního roku, kdy budou výrobky krajkářek vystaveny ve výstavní síni Centra života a podnikání v Jaroměřicích.

EVA SÁŇKOVÁ