Dne 8. května 2022 v 11 hodin se uskutečnil u památníku obětem obou světových válek v parčíku před Poštou vzpomínkový akt k výročí ukončení 2. světové války v Evropě.

Na úvod zahrála dechová hudba ZUŠ Boskovice vedená pod taktovkou Zdeňa Jindry několik skladeb. Poté se ujal slova ředitel Kulturního zařízení města Boskovice, Ondřej Dostál, který přivítal přítomné spoluobčany a zástupce organizací, které položí věnce či kytice před památníkem.

Po něm se ujal slova starosta města Jaroslav Dohnálek, který ve své řeči připomněl, proč se zde již po 77. setkáváme. Zmínil i současný válečný stav na východě Evropy a vyslovil přání, aby se nemuselo do budoucna uctívat nějaké další datum konce budoucí války a 8. květen byl tím posledním. Ještě před hymnou a samotným poležením věnců pan Dostál ve svém projevy připomněl oběti 2. světové války v Boskovicích.

Kraj Drahanské vrchoviny se rozkládá na území Blanenska, Vyškovska a Brněnska.
Vzpomínky na Drahanskou vrchovinu: Jak se žilo na Hanácku prozradila pamětnice

Za pomoci Junáků se pak uklonili památce padlým starosta města Jaroslav Dohnálek, místostarostka Michaela Žejšková a místostarosta Petr Malach. Po nich pak uctili památku zástupci Skautů, Junáka a Orla.

Věnec položil za Kulturní zařízení města Boskovice i jeho ředitel Ondřej Dostál. Za Svaz protifašistických bojovníků se letos, bohužel, nikdo nedostavil.

Monika Šindelková