Přítomné přivítal ředitel KZMB Ondřej Dostál, který představil jednotlivé hosty a vyzval dechovou hudbu Boskověnku k zahrání hymny. Pietního aktu se zúčastnila paní senátorka Jaromíra Vítková, která ve svém proslovu vzpomněla fakt, že vznik samostatného státu se odehrál 300 let po porážce českých stavů na Bílé Hoře. Vznikem Československého státu bylo završeno dílo obrozenců. Minulé 104 roky přinesly nejenom radostné roky, ale i tragické roky, kdy někteří zaplatili za svobodu a demokracii životem. Připomněla, že dnes žijeme ve svobodné společnosti s možnostmi, o kterých se našim předkům před sto lety ani nesnilo, ale musíme čelit novým výzvám a využít znalosti z minulosti a také řešit ty budoucí jako je sucho, oteplování, kybernetické útoky a další.

Příroda Moravského krasu, Macocha a okolí krasových jeskyní ve směru od Blanska na Vilémovice.
Dobrodružství, romanci i tajemno nabízí podzimní procházka Moravským krasem

Za město Boskovice vystoupila nová paní starostka Jana Syrovátková, která ve své řeči připomněla rovněž vznik Československého státu a vyzdvihla Československé legie, díky nimž rovněž vděčíme za vznik samostatného státu. Upozornila na to, že v Evropě znovu zuří válka, doléhá na každého z nás inflace a vysoké ceny energií, ale v době před 104 lety byla rovněž Evropa vyčerpaná válkou, přesto našli lidé pevnou vůli a odhodlanost, které vyústilo ke vzniku samostatného státu. Vyzvala k tomu, abychom dnešek slavili a užívali si svobody a demokracie.

Po proslovech následovalo kladení kytic Jaromírou Vítkovou, Františka Šmerdy za TJ Sokol Boskovice a Karla Šafáře vedoucího Junáka Boskovice a věnce, který položili starostka Jana Syrovátková a první místostarosta Lukáš Holík. Samostatně pak položil kytici jeden z přítomných občanů s dítětem a ředitel KZMB Ondřej Dostál.

O hudební doprovod se postarala již zmíněná dechová hudba Boskověnka. Pietní akt oživili svojí přítomností i členové klubu vojenské historie Markland v historických uniformách a s vojenskými vozidly.

Monika Šindelková