Akci zahájil Jan Jiráček, ředitel Základní umělecké školy Adamov, slavnostní fanfárou. Starosta města Roman Pilát,  radní Jaroslav Budiš a František Velebný, jednatel společnosti Velebný a Fam, pronesli proslovy. Poté David Kříž zazpíval hymnu České republiky. Členové Československé obce legionářské přinesli vlajku města Adamova do sálu a následně ji požehnal páter Pavel Lazárek. Následoval kulturní program žáků tanečního oboru ze Základní umělecké školy Adamov, kteří si připravili taneční vystoupení pod vedením paní učitelky Kristýny Jelínkové. Učitel Základní umělecké školy Adamov Vít Mareček zazpíval píseň Píseň lesů vod a strání. Po skončení kulturního programu byl uveden dokument Marka Černého a Aleny Horákové zachycující vlastní zhotovení vlajky.

Vlajka byla na začátku roku 2021 formálně udělena městu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Slavnostní vyšívanou vlajku zhotovila firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí. Společně s ní zhotovili pro město také slavnostní vlajku České republiky.

V Boskovicích se konal festival místních studentských kapel při příležitosti oslav Sametové revoluce, jež vedla k pádu totalitní komunistické moci.
Studenti v Boskovicích oslavili listopadový svátek. Rozverně s hudbou

Vlajku města Adamova popisuje takzvaný blason následovně: „červeno-bílo-červený svisle dělený list v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vysoká pec s prázdným topeništěm, z níž šlehají červené plameny. Nad nimi černé kolo s horní ozubenou polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

Vyšívaná vlajka bude viset v zasedací síni Městského úřadu Adamov a bude využívána coby symbol města při slavnostních příležitostech. Tištěná vlajka bude celoročně viset na budovách Městského úřadu Adamov a Městského kulturního střediska.

Lukáš Malý

Městský úřad Adamov