Skutečnou raritou jsou stromy kamélií ve skleních v Lysicích. Do kompletně obnovené oranžérie zámku Lysice byly kamélie převezeny z Karlových Varů v letech 1996–97. Jedná se o šestici vzrostlých exemplářů dosahujících výšky téměř pěti metrů. Karlovy Vary však nebyly původním místem, kde byly tyto stromy kamélií pěstovány, už máme potvrzeno, že v období 2. světové války byly právě převozem z Drážďan do Karlových Varů uchráněny před bombardováním. Zámecká sbírka v Lysicích obsahuje nejen těchto šest vzrostlých stromů kamélií, ale i několik desítek kaméliových keřů cca 40 odrůd. Zámecké zahradnictví v Lysicích spolupracuje s německými zahradníky ze Saska a společnými silami vyšlechtili dokonce kamélie, které voní a tyto jsou pro vlastnost – vůni, kterou běžné kamélie postrádají, více hodnoceny a ceněny.

Zámecká sbírka kamélií v Rájci nad Svitavou se zrodila na základě historické tradice pěstování květin a tropických rostlin místními zahradníky zaměstnanými rodinou Salm-Reifferscheidt. V roce 1973 byly na zámek přivezeny, z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích u Prahy, matečné rostliny kamélií. Současný soubor obsahuje více jak 250 klasických i méně známých odrůd kamélií, zastoupených ve více než pěti set rostlinách.  Staré kamélie (zvané matky) jsou vysázeny ve velkých nádobách a každoročně se dvakrát stěhují. V pozdním jaře ze skleníku na záhon pod širým nebem a na podzim zpět do skleníku. Kamélie je poměrně náročná rostlina, která má své „mouchy“. Udržet sbírku v dobrém stavu je velké umění. Zámecký zahradník se zabývá šlechtěním kamélií, sprašuje jejich květy, vysévá semena a hodnotí výsledky, ale také množí kamélie řízkováním. V době největšího květu, koncem února a začátkem března je královna zimních květin součástí historických zámeckých interiérů.

Martina Rudolfová, Zdeňka Kalová