Za organizátory bych ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili. Celkem se nasbíralo asi dvacet kilogramů železa, čtyři pytle plastů a pět pytlů odpadu smíšeného. Železo bylo umístěno do sběrného dvora za kulturním domem, plasty skončily ve žlutém kontejneru a smíšený odpad bude odvezen spolu s velkoobjemovým odpadem. Děkujeme obci Voděrady a TJ Voděrady za podporu.

ŠÁRKA KONEČNÁ