Na jaře roku 2014 se akce Ukliďme Česko, konala v České republice vůbec poprvé. O rok později, na jaře roku 2015 se jí poprvé zúčastnil fotbalový klub FK Kunštát.  V dalších letech se už pro fotbalové kluby Žijeme Hrou a FK Kunštát stala neodmyslitelnou součástí kalendáře a letos to je to už po osmé, co jsme čistili Kunštát od odpadků a pohozených věcí, které tu někdo zanechal.

V úterý 5.4. jsme se s rodiči, trenéry a dětmi, především z řad mladších žáků vydali na úklid Kunštátu a přilehlého okolí.  Potěšující je, že odpadků už není tolik, jak v začátcích a prvních ročnících této akce. Avšak, stále je co uklízet. Uvědomění lidí pečovat o své okolí a prostředí ve kterém žijí je však dlouhodobý proces a nezlepší se hned. Proto je nejlepší zasadit podhoubí společenské role a občanské angažovanosti hned v zárodku a od mala. 

Komunitní setkání lidí prchajících před válkou na Ukrajině.
Ukrajinské uprchlíky přijali lidé v Kunštátu vlídně. Dali jim bydlení i práci

Za Žijeme Hrou jsme rádi, že můžeme přiložit ruku k dílu a pozitivním příkladem ovlivnit přístup dětí k životnímu prostředí.

Všem pracantům děkujeme. V čistějším prostředí se i nám bude lépe trénovat a hrát.

Martin Pavel

Žijeme hrou