Za příjemného sobotního počasí dobrovolníci podél zmíněných cest naplnili osmatřicet pytlů, které dohromady vážily odhadem 500 kilogramů.  Nemalá část tohoto množství pocházela ze tří odhalených černých skládek, na kterých nechyběl elektroodpad, pneumatiky, matrace, kovové rámy postele a skleněné lahve od alkoholu. Mezi odpadky svůj podíl měl i běžný odpad v podobě PET lahví, plechovek, kelímků od kávy a obalů od sladkostí.
Díky cenné spolupráci města Olešnice byl k dispozici dostatek pytlů na odpadky, ale také svoz nachystaných odpadků na sběrný dvůr.

Do cíle jednapadesátikilometrového pochodu dorazili jen Kateřina Navrátilová a Bohumil Jírů
Jednapadesát kilometrů v nočním dešti došli jen ti nejtvrdší


Patří dík všem zúčastněným, kteří svým dílem opět přispěli k alespoň částečnému úklidu okolí Olešnice a nabízí se velká výzva do dalších let – skutečně Nebuďte lhostejní! Nezanechávejte za sebou odpad, a pokud jen trochu můžete, podpořte úsilí nejen „palci“ na sociálních sítích, ale také svou pomocí. Čím více nás bude, tím více toho zvládneme a budeme žít v čistějším prostředí – děláme to pro sebe a pro naše děti!

Tereza Dřevová, Barbora Weisová