Pezentace se zúčastnili Petr Hýbler,  náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Kateřina Bednaříková,  ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, hlavní architek projektu architekt Adam, Jiří Klemeš, zástupce zhotovitele a starosta Ostrova Ondřej Hudec .Stavba by měla být zahájena v roce 2021 a dokončena na podzim roku 2022. Celkové náklady se pohybují okolo 200 milionů korun.

Pavel Kuchař