Řeka Bobrava je pravostranný přítok řeky Svratky. Délka toku činí 35,2 km. Název řeky pochází od někdejšího výskytu bobrů v této lokalitě. Svůj tok končí soutokem se Svratkou v Popicích u Rajhradu.

Turisté z Adamova zavítali do Beskyd.
Turisté z Adamova prošli v dešti Beskydy. Odměnou jim byl léčivý pramen

Podél této říčky se nachází několik starých mlýnů, zmínka o jednom z nich pochází již z roku 1348. My jsme procházeli okolo Radostického, Spáleného, Šafránkova, Anenského a Nového. Kolem říčky jsou mokřady, louky a smíšené lesy, které svědčí mnoha ptákům. Jejich zpěv jsme poslouchali během celé vycházky.

V polovině cesty jsme si udělali menší přestávku a chtěli využít  občerstvení“ Na ztracence“, bohužel bylo zavřeno. Několik turistů zde ukončilo svou vycházku a odjeli autobusem směr Brno. Ostatní pokračovali v trase a u „Makové panenky“ jsme si udělali pauzu. Potom jsme procházeli kolem jednoho z největších kamenolomů v České republice, došli jsme k Základnímu nivelačnímu bodu ČR, kterých je na našem území celkem 12. Kolem mostu nedokončené Hitlerovy dálnice jsme došli až do Želešic.

Údolím vede společná turistická i cyklistická stezka, což při sobotním provozu byl celkem problém.

Šli jsme za pěkného slunečného počasí, zúčastnilo se 18 turistů, z toho jeden host.

Po 13 km jsme se odměnili v cukrárně, vedla Irča Antoszewska.

M.Tejkalová

SPARTAK ADAMOV, turistický oddíl KČT